Boekhoudpakket

Boekhoudpakket

Omnisoft 3 boekhoudpakket is zeer gewaardeerd bij kleine ondernemingen. Het onderscheidt zich van andere pakketten door zijn gebruiksvriendelijke interfaces. Ondanks dit wist het grote bedrijven en accountancy te bekoren om te kiezen voor Omnisoft 3.

Het pakket wordt aangeboden voor gebruik op een single computer, een eenvoudig netwerk (zonder server), een dedicated server configuratie en in the cloud. Het voordeel van in de cloudis dat de ondernemer zowel vanuit zijn werkomgeving, maar ook vanaf thuis zijn gegevens kan bewerken of raadplegen.

...

Omnisoft 3 is modulair opgebouwd, dit is voordelig voor ondernemingen die klein willen beginnen, maar de optie willen openlaten om uit te breiden. De gebruikers kunnen zelf een pakket samenstellen met de modules die ze wensen.

Naast het boekhoudpakket biedt Omnisoft ook een ERP pakket aan. ERP staat voor Enterprise resource planning en bestaat uit een module “commercieel beheer” en een module productie. Omnisoft heeft zijn pakket specifiek afgestemd op de behoeften van welbepaalde sectoren, het voordeel van die aanpak is dat het standaardpakket heel nauw aansluit bij de behoeften van de klant en dus ook weinig aanpassing vergt.

Een algemeen overzicht

Meerdere dossiers mogelijk
User interface Nederlands en Frans.
Afdruk klantendocumenten in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.
Budgettering per rekening en groep
Analytisch: kostenplaats/kostensoort – opbrengstplaats/opbrengstsoort
Boekingen aankoop en verkoop worden voorgesteld
Isabel integratie: coda en zoom-it
Koppeling intervat: enkel- en meervoudig
Intracommunautaire handelingen
Afschrijvingstabellen
Eindejaarsbalans
Integratie met een tiental andere pakketten

Opsomming menu van de meest uitgebreide versie van de boekhouding:

Ingave

Aankoopfacturen
Verkoopfacturen
Financiële/diverse verrichtingen


Opvragingen

Historiek op scherm
CoDa

Lijsten

Aankoop
Verkoop
Financieel
Klanten
Leveranciers
Rekeningen
Administatieve boekhouding
Analytische boekhouding

Jaarrekening (in XBRL formaat)

Het opstellen van de jaarrekening, verkort of volledig schema, is met deze optie in een handomdraai gebeurd. Alle bladzijden zijn voorzien: de balans, de resultatenrekening, de toelichtingen en de sociale balans. Door de naadloze integratie met uw boekhouding kunt u op om het even welk moment een tussentijdse jaarrekening aanmaken. De ingebouwde ratio's zijn de perfecte aanzet voor een verregaande financiële analyse.

Intrastat

Gegevens ingeven en verwerken hoeft u na installatie van deze optie niet langer manueel en los van uw boekhouding en facturatie te doen. De Intrastat-optie biedt u namelijk een geïntegreerde real-time oplossing binnen Venice Boekhouding en Venice Facturatie & Stock. De tijd die u spendeert aan de ingave van de door de Nationale Bank opgevraagde gegevens wordt ermee tot een aanvaardbaar minimum herleid. U beschikt voortaan over een gebruiksvriendelijk werktuig waardoor de Intrastat-opgave niet langer een vervelende, extra belasting vormt, maar een vanzelfsprekend verlengstuk van uw administratieve bezigheid.

Elektronische facturatie

Elektronisch factureren zorgt er voor dat uw factuurstroom sneller en efficiënter verloopt. Sinds elektronische facturatie wettelijk geregeld is, kiezen steeds meer bedrijven er dan ook voor om de overstap te maken van papieren naar elektronische facturatie. Zo kunnen ze intern heel wat kosten en tijd besparen

...

De voordelen ervan zijn talrijk:

Tijdsbesparing
Kostenbesparing op printen, envelopperen en postzegels
Positieve invloed op cashflow
Focus op core business
Eenvoudige reconciliatie


Met UnifiedPost kan uw bedrijf elektronische facturen versturen via verschillen kanalen: Pdf in de internet banking toepassing via Zoomit

UnifiedPost

Klanten die nog niet klaar zijn voor uw elektronische factuur, kunnen perfect nog een papieren factuur ontvangen. Zo kan uw bedrijf geleidelijk overschakelen van papieren naar elektronische facturatie. En dat bovendien zonder zware implementatie- of onderhoudskosten

Koppeling Isabel

Digitaal bestand

Intervat

Zoals u wellicht wel weet, kunnen de BTW-aangifte, de jaarlijkse klantenlisting en de kwartaallisting voortaan enkel nog via Intervat ingediend worden. Dat kan manueel door alle gegevens in Intervat over te typen, maar het kan ook automatisch door een bestand in Intervat te importeren. Deze laatste mogelijkheid biedt tal van voordelen:

U bespaart tijd
U hoeft niet alle gegevens over te typen
U vermijdt tikfouten bij de overname van gegevens

Demo

Voor een gratis en volledig vrijblijvende demo: tel 0800 93 611.

Omnisoft

Reeds 30 jaar ervaring
Gebruiksvriendelijk software
Persoonlijke begeleiding
Modulaire opbouw
Software op maat
elektronisch bankieren
koppelen met Omnisoft 3
Software op maat
Windows & Apple compatibel

Informatie aanvragen