Software voor elektriciens

BoekhoudingIngave van aankoop- en verkoopfacturen
Afdruk van aankoop- en verkoopdagboek
Ingave van rekeninguittreksels
Afdruk van financieel dagboek
Afdrukken van de BTW-aangifte, BTW-listing, IC-listing Lijst van de openstaande facturen klanten/leveranciers
Opmaken van klantenrappels
Raadplegen van klanten- en leveranciersfiche
Afdruk van proef- en saldibalans
Mogelijkheid tot koppelen aan bestaande boekhoudpakketten zoals Cubic, Proacc, Expert/M, Adm2000,…
Werken met Coda: via Isabel haalt u uw bankuittreksels op een elektronische wijze binnen.

Uw bankuittreksels kunnen vervolgens automatisch verwerkt worden

Kassa


Registratie & verwerking van winkelverkopen
Afdruk en herdruk van kasticket
Directe facturatie vanuit kassa
Werken met klantenkaart
Registratie van ingaven en uitgaven
Kasverslag
Historiek van de klant opvragen
Creatie van klanten- wijzigen van klantgegevens
Opzoeken van artikelen via barcode, artikelnummer, omschrijving
Mogelijkheid tot koppelen van betalingen aan banksys-terminal
Aanwezigheidslijst van personeel dmv aanmelden in kassa

Facturatie – Atelier

Opmaak van order, werkbon, leveringsbon, factuur
Receptie van moto voor nazicht/herstelling
Doorboeking van facturen naar de boekhouding

In herstelbeheer:

Opvolgen en factureren van herstellingen
Ingeven en corrigeren van herstellingen
Ingeven van prestaties
Afdrukken van herstelfacturen
Afdrukken van opdrachtenlijst en aanwezigheidstabel van personeel
Opmaken en wijzigen van de planning
Beheer van verhuur van voertuigen

Voorraadbeheer

Creatie en wijzigen van artikelen
Vrij aanpassen van etiket lay-out
Mogelijkheid tot instellen van velden op artikelscherm
Beheren van de stock
Plaatsen van bestellingen, uitvoeren van leveringen en opmaken van backorder lijst
Afdrukken van rendementslijsten

Stap 1 & 2

Naast de standaard modules “Omnisoft ERP” werd volgende toegevoegd specifiek voor elektriciens.

Technische fiches van de apparatuur. De inhoud van de fiches is door de gebruiker zelf in te stellen (tot 60 velden).Deze fiches kan men oproepen vanuit:

De klantenfiche
De artikelfiche
Het scherm ‘orders klanten’

Stap 3 & 4

De orderbon kan via een knop omgezet worden naar factuur

Hoe wordt zo’n artikel gecreëerd

Artikel creatie
Infofiche: JA

Stap 5

Offertes voor installaties

U creëert een aantal ‘assemblage’-artikelen., Dit door ‘status verkoop’ op de artikelfiche op ‘assemblageartikel’ te zetten

Ingave order:

U kiest het assemblage artikel
Daaronder geeft u alle artikelen in die u nodig hebt om dat te verwezenlijken.
Dan kiest u het volgend assemblageartikel en dan geeft u ook alle detail artikelen in

Tip 1: via CTRL – ALT – G kan u ook groeperen
Tip 2: u kan het totaal per groep (assemblage artikel) berekenen door onder in het scherm het nummer n te geven en het totaal te berekenen.
Tip 3: u kan de prijs verhogen of verlagen door bv een artikel ‘risico’ toe te voegen: CTRL-INS
Tip 4: u kan samengestelde artikels maken wanneer u altijd dezelfde set gebruikt
Tip 5: de kolom ‘aankoopprijs’ kan op het scherm geplaatst worden zodat u per artikel de aankoop- en verkoopprijs ziet. Op het scherm vindt u de knop marge die de marge berekend van het order.

Stap 5B

De afdrukken worden voor u op maat ingesteld: bv
Offerte: enkel de assemblage artikelen met totaal prijs Werkbon: alle artikelen gegroepeerd volgens assemblage artikel Magazijn bon: chronologische artikellijst met het aantal dat moet besteld worden

NB: van hieruit kan de bestelbon(s) naar de leverancier(s) automatisch gemaakt worden.

Stap 6

Bibliotheken

Wij voorzien de lijsten van u belangrijkste leveranciers:

Florisan
Cebeo
Vanmarcke Ets.
Sax

Stap 7

Prikklok

Aanwezigheden: los van het ERP pakket. Kan gekoppeld worden aan deuropener.

Prestatielijsten: aanwezigheid wordt samengesteld tgv prestaties, vakantiedagen, ziekte,…

Rendement per werknemer op lijst

Stap 8

Document scanning

U kan aan een klant of/en artikel en/of order(werkbon) foto’s koppelen en die later via een knop op te roepen zijn

Stap 9

Project management. Hebt u veel/en grote projecten dan kan u gebruik maken van (een losstaand) project beheer. Het projectbeheer bevat wel al uw klanten maar staat los van de werkbons. U kan wel linken naar de pdf ervan.

De opdracht zelf
Eventueel aangevuld met extra wensen van de klant
De opdracht komt in de planningskalender en kan eventueel gesynchroniseerd worden met outlook en zo met je PDA/PC/iPad/iPhone

Demo

Voor een gratis en volledig vrijblijvende demo: tel 0800 93 611.

Omnisoft

Reeds 30 jaar ervaring
Gebruiksvriendelijk software
Persoonlijke begeleiding
Modulaire opbouw
Software op maat
Elektronisch bankieren
Koppelen met Omnisoft 3
Software op maat
Windows & Apple compatibel

Informatie aanvragen