ERP

ERP in de Cloud

ERP in de cloud werd ontwikkeld met een aantal hedendaagse trends in het achterhoofd. Iedereen werkt stilaan op een of andere manier via een netwerk of het internet. We willen toegang krijgen tot programma’s en bestanden van op verschillende plaatsen en op nagenoeg elk tijdstip van de dag. Persoonlijke vrijheid speelt hierbij een belangrijke rol. We willen werken van op elke PC, netbook of portable; zowel thuis, op kantoor of op reis zonder hiervoor telkens opnieuw programma’s te moeten installeren.

...

Om aan deze tendensen tegemoet te komen werd bij de ontwikkeling van ‘ERP in de cloud‘ gekozen om gebruik te maken van native webapplicaties. Dit laat toe om de applicatie vanuit een browser op te roepen zonder dat er speciale software noodzakelijk is. Dit kan in principe zowel via een lokaal intern netwerk als via het internet gebeuren. Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk.

Automatisering voor meer efficiëntie

De toepassing omvat verschillende modules die in diverse toepassingsgebieden gebruikt kunnen worden. Het ERP-gedeelte vorm de basis van het systeem. Het bestaat uit een boekhoudmodule en een facturatiemodule.

U maakt op een eenvoudige manier verkoopfacturen voor uw klanten. Nadat de betalingen bijgewerkt werden, kunnen er rappels aangemaakt worden. Uiteraard omvat het systeem het beheer van uw klanten, leveranciers en artikels.

...

U kan tevens alle aankoopfacturen verwerken, maar dit kan evengoed door een boekhouder gebeuren. In principe moet hij enkel nog de aankopen verwerken, de cijfers ivm de verkopen kunnen in lijstvorm en elektronisch uit het pakket gehaald worden. Dit bespaart de boekhouder heel wat tijd en dit is dus kostenbesparend voor uw eigen onderneming. De toepassing is compatible met Intervat. De BTW-aangifte en de BTW-listing kunnen rechtstreeks geïmporteerd worden in de Intervat-toepassing van Het Ministerie van Financiën.

Ons basispakket ERP in the cloud bestaat uit

Boekhouding

Ingave van aankoop- en verkoopfacturen
Afdruk van aankoop- en verkoopdagboek
Ingave van rekeninguittreksels
Afdruk van financieel dagboek
Afdrukken van BTW-aangifte, BTW-listing, IC-listing
Lijst van de openstaande facturen klanten/leveranciers
Opmaken van klantenrappels
Raadplegen van klanten- en leveranciersfiche
Afdruk van proef- en saldibalans
Mogelijkheid tot koppelen aan bestaande boekhoudpakketten zoals Cubic, Proacc, Expert/M, Adm2000,…
Werken met Coda: via Isabel haalt uw bankuittreksels op een elektronische wijze binnen. Uw bankuittreksels kunnen vervolgens automatisch verwerkt worden.

Kassa

Registratie & verwerking van winkelverkopen
Afdruk en herdruk van kasticket
Directe facturatie vanuit kassa
Werken met klantenkaart
Registratie van ingaven en uitgaven
Kasverslag
Historiek van de klant opvragen
Creatie van klanten- wijzigen van klantgegevens
Opzoeken van artikelen via barcode, artikelnummer, omschrijving
Mogelijkheid tot koppelen van betalingen aan banksys-terminal
Aanwezigheidslijst van personeel dmv aanmelden in kassa

Facturatie

Opmaken van order, werkbon, leveringsbon, factuur
Doorboeking van facturen naar de boekhouding
Verzamelfacturatie
Herdruk van facturen

Voorrraadbeheer

Creatie en wijzigen van artikelen
Vrij aanpassen van etiket lay-out
Mogelijkheid tot instellen van velden op artikelscherm
Beheren van de stock
Plaatsen van bestellingen, uitvoeren van leveringen en opmaken van backorder lijst
Afdrukken van rendementslijsten

Prijscatalogi leveranciers (bibliotheken)

Wij verzorgen de upgrade van uw catalogi in samenspraak met uw leveranciers.

Rechtstreekse import van productenbibliotheek in eigen voorraadbeheer
Plaatsen van een bestelling vanuit de bibliotheek
Voorraad aanpassen vanuit de bibliotheek.


Doordat er gebruikt gemaakt wordt van ‘Working in the cloud’ hebt U toegang tot alle gegevens op kantoor, thuis, in het buitenland,… De boekhouder kan eveneens toegang krijgen tot het systeem, zodat er continu kan bijgestuurd en/of gecorrigeerd worden. Het ERP-pakket vormt de basis voor een aantal specifieke toepassingen nl syndic, seizoensverhuring, hotelfacturatie, verhuur van lokalen,…

Demo

Voor een gratis en volledig vrijblijvende demo: tel 0800 93 611.

Omnisoft

Reeds 30 jaar ervaring
Gebruiksvriendelijk software
Persoonlijke begeleiding
Modulaire opbouw
Software op maat
Elektronisch bankieren
Koppelen met Omnisoft 3
Software op maat
Windows & Apple compatibel

Informatie aanvragen