Software voor installateur verwarmingen

Omschrijving

Naast de standaard modules “Omnisoft ERP” werd volgende toegevoegd specifiek voor installateurs verwarming

Stap 1-3

Technische fiches van de chauffage apparatuur. De inhoud van de fiches is door de gebruiker zelf in te stellen (tot 60 velden).

De verkochte ketels kunnen aangevuld worden met hun meetwaarde en de frequentie van onderhoud.

In functie van de installatiedatum en de frequentie wordt een mailing gestart die de klanten uitnodigt voor het periodieke onderhoud (frequentiemailing)

Stap 4

Wanneer een datum afgesproken werd met de klant wordt een opdrachtbon gemaakt met:

De opdracht zelf
Eventueel aangevuld met extra wensen van de klant
De meettabel wordt afgedrukt
De opdracht komt in de planningskalender en kan eventueel gesynchroniseerd worden met outlook en zo met je PDA/PC/iPad/iPhone

Stap 5-8

De meetwaarden worden ingegeven en komen zo in de historiek van de brander (knop ‘nieuw’)

Werden extra zaken uitgevoerd, dan worden deze tevens bewaard bij de brander en/of klant

De orderbon kan via een knop omgezet worden naar factuur

Hoe wordt zo’n artikel gecreëerd

Artikel creatie
Infofiche: JA

Stap 9A

Offertes voor installaties

U creëert een aantal ‘assemblage’-artikelen, bv plaatsing ketel, plaatsing radiator,… Dit door ‘status verkoop’ op de artikelfiche op ‘assemblageartikel’ te zetten

Stap 9B

Ingave order:

U kiest het assemblage artikel bv ketel
aaronder geeft u alle artikelen in die u nodig hebt om dat te verwezenlijken; NB: het uurlook is ook een artikel
Dan kiest u het volgend assemblageartikel bv plaatsing radiator en dan geeft u ook alle detail artikelen in

Tip 1: via CTRL – ALT – G kan u ook groeperen
Tip 2: u kan het totaal per groep (assemblage artikel) berekenen door onder in het scherm het nummer n te geven en het totaal te berekenen.
Tip 3: u kan de prijs verhogen of verlagen door bv een artikel ‘risico’ toe te voegen: CTRL-INS
Tip 4: u kan samengestelde artikels maken wanneer u altijd dezelfde set gebruikt
Tip 5: de kolom ‘aankoopprijs’ kan op het scherm geplaatst worden zodat u per artikel de aankoop- en verkoopprijs ziet. Op het scherm vindt u de knop marge die de marge berekend van het order.

Stap 9C

De afdrukken worden voor u op maat ingesteld: bv

Offerte: enkel de assemblage artikelen met totaal prijs
Werkbon: alle artikelen gegroepeerd volgens assemblage artikel
Magazijn bon: chronologische artikellijst met het aantal dat moet besteld worden
NB: van hieruit kan de bestelbon(s) naar de leverancier(s) automatisch gemaakt worden.

Stap 10

Op klanten niveau wordt het nummer van het attest bijgehouden. Dit nummer verwijst naar een chronologisch klassement (op paper of digitaal)

Stap 11

Bibliotheken

Wij voorzien de lijsten van u belangrijkste leveranciers:

Florisan
Cebeo
Vanmarcke Ets.
Sax

Stap 12

Prikklok

Aanwezigheden: los van het ERP pakket. Kan gekoppeld worden aan deuropener.
Prestatielijsten: aanwezigheid wordt samengesteld tgv prestaties, vakantiedagen, ziekte,…
Rendement per werknemer op lijst

Stap 13 & 14

Document scanning

U kan aan een klant of/en artikel en/of order(werkbon) foto’s koppelen en die later via een knop op te roepen zijn

Project management. Hebt u veel/en grote projecten dan kan u gebruik maken van (een losstaand) project beheer. Het projectbeheer bevat wel al uw klanten maar staat los van de werkbons. U kan wel linken naar de pdf ervan.

Demo

Voor een gratis en volledig vrijblijvende demo: tel 0800 93 611.

Informatie aanvragen