Isabel-go

Omschrijving

De Isabel Go knop in Omnisoft

beslis in Omnisoft welke facturen je zal betalen en geef ze door aan Isabel zonder het programma te moeten verlaten In Omnisoft opent immers de zogenaamde Isabel synchroniser die alles voor je regelt.

Zoomit

Verstuur je facturen rechtstreeks uit Omnisoft. 
De klant ontvangt ze in zoom-it of via de post, u hoeft daarvoor niets te doen, Omnisoft regelt dat voor u.

Coda

Naast het digitaal doorsturen van betaalbestanden is Omnisoft 3 ook voorzien van de zogenaamde coda-module: het automatisch verwerken van de dagafschriften; de rekeninguittreksels: gecodeerde dagafschriften. U hoeft Omnisoft 3 niet te verlaten om de coda op te halen vanuit Isabel: via de Isabel-Go--knop worden de bankafschriften geïmporteerd en verwerkt.

Domiciliëring

Na opmaak van de facturen wordt het betalingsbestand aangemaakt en klaargezet om via Isabel te verwerken. Wanneer u tevens, de coda-module hebt, worden de betalingen direct en automatisch afgepunt.

Informatie aanvragen