Seizoens Verhuur

Het beheer van de gemeenschappelijke lasten wordt met dit programma eenvoudig geregeld: eigendommen, eigenaars, private kosten, rekeningstelsel, sleutels, ... alles is voorzien tem. de afrekeningen en balans.

 

Alle correspondentie kan via email zoduat u uw tijd kan gebruiken voor dringende zaken. Aanwezigheden worden automatisch geteld; ook weer een vervelende klus die passeert. Alle documenten zijn beschikbaar on-line.

Verhuur van panden in de vakantiemaanden wordt geäutomatiseerd via ons programma: mandaten, prijscalculatie, opties, verhuurcontract, afrekening huurder en afrekening eigenaar.

 

Referentie