Software voor algemene voeding

Omschrijving

Omnisoft voor voeding is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een groothandel. Het programma is volledig geïntegreerd met andere modules zodat dubbele ingaves niet nodig zijn en alles vlot op te volgen is.

Klant geeft order in via website leverancier

Leverancier krijgt melding van het klantenorder
Overzicht nog te importeren orders
Order geïmporteerd
Bestellijst klant/pickinglijst
Nog te scannen orders/af te werken
Nog te scannen artikelen
Overzicht routelijst
Leveringsbon
Etiket na weging
Etiket voor weging (per artikel)
Etiket voor weging (per order per zone)
Weegschaal
Routeplanning

Tracering

Tot op de krat of doos nauwkeurig en op ieder gewenst moment kan worden getraceerd. Zowel achterwaartse tracering, de tussentijdse tracering als voorwaartse tracering (levering klant) is mogelijk.

De tracering houdt in dat er lotnummers aangemaakt worden van alle geproduceerde producten, dit met verwijziging van alle ingrediënten en hun respectievelijke oorsprong.
scanning 
bijhouden van lotnummer & vervaldatum
barcode
afdruk van etiketten


Lotnummers
Onderdeel van
Formule/productievoorbereiding
Allergenen
Productie
Lotnummers detail
Leveringsbon met traceerinfo

Boekhouding

Ingave van aankoop- en verkoopfacturen
Afdruk van aankoop- en verkoopdagboek
Ingave van rekeninguittreksels
Afdruk van financieel dagboek
Afdrukken van de BTW-aangifte, BTW-listing, IC-listing
Lijst van de openstaande facturen klanten/leveranciers
Opmaken van klantenrappels
Raadplegen van klanten- en leveranciersfiche
Afdruk van proef- en saldibalans
Mogelijkheid tot koppelen aan bestaande boekhoudpakketten zoals Cubic, Proacc, Expert/M, Adm2000,…
Werken met Coda: via Isabel haalt u uw bankuittreksels op een elektronische wijze binnen.
Uw bankuittreksels kunnen vervolgens automatisch verwerkt worden

Kassa

Registratie & verwerking van winkelverkopen
Afdruk en herdruk van kasticket
Directe facturatie vanuit kassa
Werken met klantenkaart
Registratie van ingaven en uitgaven
Kasverslag
Historiek van de klant opvragen
Creatie van klanten- wijzigen van klantgegevens
Opzoeken van artikelen via barcode, artikelnummer, omschrijving
Mogelijkheid tot koppelen van betalingen aan banksys-terminal
Aanwezigheidslijst van personeel dmv aanmelden in kassa

Facturatie

Opmaken van order
werkbon
leveringsbon
factuur
Doorboeking van facturen naar de boekhouding Verzamelfacturatie
Herdruk van facturen

Voorraadbeheer

Creatie en wijzigen van artikelen
Vrij aanpassen van etiket lay-out
Mogelijkheid tot instellen van velden op artikelscherm
Beheren van de stock
Plaatsen van bestellingen, uitvoeren van leveringen en opmaken van backorder lijst
Afdrukken van inventaris-, historieken- en rendementslijsten

Demo

Voor een gratis en volledig vrijblijvende demo: tel 0800 93 611.

Omnisoft

Reeds 30 jaar ervaring
Gebruiksvriendelijk software
Persoonlijke begeleiding
Modulaire opbouw
Software op maat
Elektronisch bankieren
Koppelen met Omnisoft 3
Software op maat
Windows & Apple compatibel

Informatie aanvragen