Seizoensverhuring

"Omnisoft Seizoensverhuringen laat toe om de klanten te beheren en verhuurcontracten op te stellen. Het beheer van de gemeenschappelijke lasten wordt met dit programma eenvoudig geregeld: eigendommen, eigenaars, sleutels, ... alles is voorzien tem. de afrekeningen en balans. Elk contract kan verschillende stadia doorlopen van optie tot definitieve reservatie/verhuurcontract en afrekening huurder."

 

Bij elk stadium hoort er eventueel een afzonderlijke afdruk. Deze documenten worden telkens opgemaakt in de taal van de klant (Nederlands, Frans, Duits of Engels). De gegevens van de klant moeten echter maar 1 maal ingevuld worden, ze blijven behouden tijdens het volledige verloop van de cyclus.
Omnisoft Seizoensverhuringen kan ook uitgebreid worden voor de verhuur van lokalen, sportaccommodatie, parkeerplaatsen … Hiervoor wordt er nog extra mogelijkheid voorzien om per contract een tijdslot op te geven. Op deze manier kan men een vergaderzaal verhuren op bepaalde dag van 14h tot 18h.

Mandaten

Het ingeven van mandaten gebeurt typisch op het einde van het jaar. Per periode kan u ingeven of een pand verhuurd kan worden en kan u de prijs van een pand bepalen. Op deze manier staat deze periodes onmiddellijk aangeduid in het overzicht van de panden met het bijhorend kleur

Contracten

Bij elk contract worden oa volgende gegevens bijgehouden: pand, datum van het verblijf, aantal personen, voorschot, … Op het einde van het verblijf wordt er dan een afrekening/factuur opgesteld. De huur, de verbruikskosten, extra kosten, … worden ingegeven en vervolgens kan een factuur gemaakt worden. Eventueel kan men bijhouden op welke manier betaald werd (cash, visa, …) , wanneer het voorschot betaald werd, … Ook het luik met de eigenaar is gekoppeld (mandaat, commissie, afrekening, kosten gemaakt voor eigenaar, …)

Aankomst

U kan op het scherm of in een print een lijst oproepen die de aankomsten van een bepaalde dag

Afrekening

Documenten

Alle documenten kunnen ook elektronisch doorgestuurd worden naar de klant. Op deze manier kan je snel reageren op vragen van de klanten. Dit werkt uiteraard ook kostenbesparend, aangezien er geen papieren exemplaren per post verstuurd worden.

Huurcontract

U kan zowel nieuwe contracten maken als afrekeningen. In de basis-software wordt standaard geen programma’s toegevoegd voor de berekening van tellers. Hiervoor hebben we meerdere mogelijkheden en dit kan steeds op maat gemaakt worden.

Afrekening Eigenaars

Voor de afrekening van de eigenaars wordt er een brief gegenereerd waarop een overzicht gegeven wordt van alle verhuring van het eigendom. Het basispakket omvat de een afrekening op basis van de huurprijs verminderd met de commissie.

Brieven

U wordt opgeleid hoe u brieven kan opstellen gekoppeld aan onze tabellen. Zo kan u zelf alle brieven maken.

 

Rapportering

Er zijn allerhande lijsten voorzien om de lijsten zijn voorzien:

 • Lijst toekomende huurders naar keuze met saldo huurders
 • Lijst vertrekkende huurders
 • Lijst eigendommen, eigenaars, huurders, ...
 • Lijst verhuurde periodes per eigendom
 • Saldo huurders
 • Lijst van alle eigendommen die aan bepaalde criteria voldoen

Boekhouding

Zowel de betalingen als de facturen kunnen doorgeboekt worden naar de boekhouding. Bij het boeken van een contract worden er controles uitgevoerd zodat dubbele boekingen niet mogelijk zijn. Er bestaat tevens een visuele voorstelling van de beschikbaarheid van de panden. Aan elk pand kunnen er ook foto’s gekoppeld worden.

Koppeling website

Doordat het systeem online werkt, kan er een koppeling voorzien worden met de website. Op deze manier kunnen de klanten zelf gaan zoeken of er nog panden vrij zijn in een bepaalde periode, de gekoppelde foto’s kunnen op de website gepubliceerd worden, …

Ons basispakket Omnisoft Seizoensverhuring bestaat uit

 1. Beheer van huurders, eigenaars, medeverhuurders, …
 2. Opmaak van opties, contracten, facturen, … in 4 talen
 3. Visualisatie beschikbaarheid (Overzichtsscherm) + afdruk op A4 of A3
 4. Doorboeken naar boekhouding mogelijk + verwerking van de betalingen
 5. Opstellen mandaten op basis van periodes nl per maand, per 14 dagen, per week, 1 tot 15 en 16 tot eindemaand. Schoolvakanties, afwijkende periodes, … zijn vrij te kiezen en in te geven.
 6. Prijsbepaling huurder op basis van prijs mandaat eigenaar, verbruik, brand- en annullatieverzekering, dossierkost, commissie en afronding
 7. Prijspolitiek op maat - optioneel
 8. Koppeling eigen website – optioneel
 9. Optiebrieven opmaken om huurders uit huidig seizoen voorrang te geven op zelfde periode in het komende seizoen.
 10. Export data Westtoer
 11. Lijst toekomende en vertrekkende huurders met financiële status
 12. Lijst bezetting, poetslijst en nog zoveel meer

Meer Info?

Wenst u meer info rond onze kassa's?
Contacteer ons op voor een gesprek of een vrijblijvende offerte

Contact